הסכם משתמש
השימוש באתר זה מעיד כי הנך מסכים ומקבל את האמור בתקנון האתר. (האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד)
1. מבוא
אתר האינטרנט דרך הטוב, וחנות דרך הטוב,www.derech-hatov.co.il ובכללו http://learninghub.derech-hatov.co.il וכן אתר http://www.theinversepyramid.com/ והחנות https://goodnessway.cashcow.co.il
1.1. באתר ניתן למצוא, בין היתר, סדנאות מקוונות, הרצאות, מאמרים, סרטונים, ערכות לאימון עצמי, מוצרים לרכישה ועוד (להלן: “שירותי האתר”).
1.2. הסכם זה מסדיר את מערכת היחסים שבין איילת אסטרייכר, בעלת האתר או חליפיהם (להלן: “בעלי האתר”), לבין הגולש או המשתמש בשירותי האתר (להלן: “הגולש”) ביחס לגלישה או לשימוש בשירותי האתר.
1.3. גלישה או שימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה לאמור בהסכם זה – אם אינכם מסכימים לאמור בהסכם זה הנכם מתבקשים לחדול מגלישה או שימוש בשירותי האתר.
1.4. המבוא להסכם זה ונספחיו הנם חלק בלתי נפרד מהסכם זה. הסכם זה ממצה את מערכת היחסים שבין הגולש לבין בעלי האתר בכל הקשור לגלישה או שימוש בשירותי האתר.
1.5. האמור בלשון זכר גם לשון נקבה במשמע ולהפך, האמור בלשון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהפך.
2. תנאי שימוש
2.1. לגולש רשות לגלוש ולהשתמש בשירותי האתר בכפוף לאמור בהסכם זה.
2.2. הגולש מצהיר כי הוא מעל גיל 18 ובעל כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בהסכם זה.
2.3. הגולש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לשירותי האתר:
2.3.1. גלישה, סריקה או שימוש בשירותי האתר באמצעות תוכנת מחשב המיועדת לאסוף מידע או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers.
2.3.2. מניפולציה של כתובת ה-URL של דפים פנימיים בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לגולש גישה ישירה (URL Hacking).
2.3.3. העלאת תוכן או ביצוע פעולות אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זאת להימנע מהעלאת או פרסום תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר.
2.3.4. ביצוע פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים המופיעים באתר או תכני האתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס”ח-2007, לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.
2.4. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות:
2.4.1. למנוע את שירותי האתר מגולש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.
2.4.2. להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי הגולש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.
2.4.3 לשנות את מחירי המוצרים בכל עת.
2.4.4 לשנות או להפסיק מבצעים או הנחות בכל עת.
3.הגבלת אחריות לנזקים
3.1אחריותם של בעלי האתר, מנהלים ועובדיהם לנזקים אשר יתכן וייגרמו לגולש עקב שימוש בשירותי האתר או אי-זמינות שירותי האתר, תהיה מוגבלת, בכפוף לכל חוק, לסכום אשר שולם על ידי הגולש עבור שירותי האתר. מנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שעשוי לנבוע מהשימוש באתר, מוסכם כי השימוש באתר הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש.
3.2המשתמש מסכים, מצהיר ומתחייב במפורש ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון אפשרי הנובעים מכל שימוש שייעשה באתר. מובהר, למען הסר ספק כי מנהל האתר אינו אחראי באופן כלשהו לנזקים ו/או הפסדים העלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על נתונים המוצגים באתר זה ו/או לנזק מסוג כלשהו.
4. מדיניות החזרת המוצרים/שירותים באתר כפופה לחוק להגנת הצרכן במדינת ישראל:
4.1. בכל תשלום שהוא יקבל הלקוח את השירות/מוצר אותו רכש באתר בהתאם לתנאים ולכללים המפורסמים באתר ובדף בו מבוצעת הרכישה בפרט.
4.2. היה ויבצע הלקוח תשלום בעבור רכישת מוצר/שירות כלשהו באתר ומסיבה כלשהי לא קיבל אותו בהתאם לתנאים ולכללים המופיעים באתר, יזוכה הלקוח בעבור תשלום זה זיכוי מלא.
הלקוח רשאי לבטל עסקה עד 14 יום מיום ביצוע התשלום ולקבל את מלוא כספו חזרה.
4.3. הלקוח יהיה רשאי להחזיר כל מוצר/שירות אותו רכש עד 30 יום מיום קבלתו ולקבל את כספו חזרה בתנאי שהמוצר נשלח באריזתו המקורית,במצב תקין ובתנאי שלא נעשה בו שימוש.
4.4. בית העסק יהיה רשאי לקזז עד 5% מסכום העסקה המקורי, אלא אם כן הסיבה לביטול העסקה היא עקב תקלה/פגם כלשהו במוצר.
4.5. בית העסק אינו מחויב לזכות את הלקוח בגין הוצאות משלוח המוצר חזרה, ובית העסק לא יחייב את הלקוח בגין כל הוצאות משלוח חוזר.
4.6. תנאי ביטול העסקה לא יחולו במקרה של: מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, וכן לא על מוצרי מידע דיגיטליים (קבצי 3MP, וידאו, PDF וכדומה) ביטול של עסקה יעשה בכתב למיילayelet@derech-hatov.co.il
4.7. המחירים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת במפורש.
4.8. אם בעת ביצוע ההזמנה ימסרו פרטים שגויים ובמקרה שהמוצרים יחזרו אל העלת האתר בשל פרטים מוטעים או כיוון שהחבילה לא נדרשה, הגולש יחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול חוזרים.
4.9 אספקה: המשלוח יוצא בדואר רשום, ויעשה בתוך 7 ימי עסקים מיום הרכישה. אנו נעשה כמיטב יכלתנו על מנת להוציא את המשלוח בהקדם האפשרי. זמן האספקה ללקוח עד 21 ימי עסקים מיום הרכישה למעט מקרים חריגים של עיכובים התלויים בדואר ישראל. בכל מקרה של עיכוב ניתן ליצור קשר ולקבל מידע עדכני על מצב המשלוח בהתאם למספר הרשום של החבילה שהוזמנה.
5. אחריות
דרך הטוב מחוייבת לספק שירותים ומוצרים ברמה הגבוהה ביותר.
מוצרים פיזיים – אנו שולחים את המוצר כאשר הוא תקין ושלם. במידה והמוצר הגיע כאשר הוא פגום, אנו מתחייבים להחליף את המוצר למוצר תקין ושלם. במידה שהמוצר לא הגיע ליעדו בתוך 30 יום ממועד משלוח ההזמנה, דרך הטוב תהיה אחראית להוציא משלוח חדש בדואר רשום מהר ככל הניתן (בהתאם לזמינות המוצר.)
סדנאות וקורסים – אנו מחוייבים לספק את התכנים כפי שפורטו בעמוד כל סדנא ועל פי לוח הזמנים המפורסם. במקרה של דחיית מועד קורס, תשלח הודעה לרוכש על מועד חלופי או קבלת זיכוי מלא. קורסים מוקלטים יפתחו לגישה מיידית או מדורגת בהתאם למבנה הקורס המפורט בעמוד הרכישה. הרוכש יקבל הודעה במייל עם כל פתיחה של תוכן רלוונטי הנגיש עבורו לפי רמת המנוי שרכש.
6. הודעה על תוכן מפר
בעלי האתר אמונים על שמירת חוקי מדינת ישראל – אם נתקלתם בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל נודה לכם את תפנו את תשומת לבנו באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה, לכתובת הדוא”ל ayelet@derech-hatov.co.il או באמצעות לחיצה על כפתור “דווח על תוכן מפר” המופיע לצד תוכן הגולשים.
7 . זכות יוצרים והרשאות שימוש
7.1 זכות היוצרים בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים ותכני האתר נתונה לבעלי האתר או ליוצר התוכן, לפי העניין, ואין לבצע בהם כל פעולה אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס”ח-2007, לבעל זכות היוצרים ללא קבלת רשות מפורשת מבעל הזכות.
7.2 תוכנו של אתר זה, מוגן בזכויות יוצרים. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל בלא קבלת הסכמתו של מנהל האתר ובעל הזכויות. חל איסור מוחלט לפרסם ולהפיץ כל חלק או פלט של התכנים באתר, בין שהם מודפסים כטקסט, תמונה סרטון או אודיו
7.3 ידוע לי כי השירותים הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא תהיה לי טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלת האתר בגין אופיים של השירותים שמציע האתר. השימוש באתר ייעשה על אחריותי המלאה והבלעדית.
7.4הגישה לסדנאות ולהדרכות שבאתר מיועדת לשימוש פרטי בלבד ואסורות בהעתקה. כל המוצג באתר הינם קניינם הבלעדיים של מנהלת האתר.
8. שינוי תנאים
דרך הטוב שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מעת לעת.
9. הצהרת פרטיות
פרטיות הלקוחות שלנו חשובה לנו. דרך הטוב מתחייבת שלא להעביר את פרטי המשתמשים באתר לצד ג’.
10. הצעות לשיפור
בנוסף בכדי להימנע מאי נעימות, יודגש כי בשליחת הצעות או הערות בקשר לתפקוד האתר ושירותיו (להלן: “הצעות”) מוותר השולח על כל זכות בהערות אלו ולא תהיה לו כל טענה בגין אי קבלת ההערות או אי יישומן.
11. שיפוי
הגולש מתחייב לשפות את בעלי האתר בגין כל תביעה או טענה של כל אדם עקב פעולות הגולש באתר.
12. ברירת דין וסמכות שיפוט
הדינים אשר יחולו על הסכם זה הנם דיני מדינת ישראל.
x

#{title}

#{text}

#{price}